Sejdeme se na faře

Nositel projektu: 
Římskokatolická farnost Kostelec u Kyjova
Obec: 
Kostelec
Celková částka: 
155 000 Kč
Výše dotace: 
139 500 Kč
Rok zahájení: 
2010
Rok ukončení: 
2011
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
3
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic