Skautské příměstské tábory

Nositel projektu: 
Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s.
Obec: 
Kostelec, Svatobořice-Mistřín, Kyjov
Celková částka: 
462 813 Kč
Výše dotace: 
393 391 Kč
Rok zahájení: 
2019
Rok ukončení: 
2020
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Operační program Zaměstnanost
Výzva č.: 
2
Fiche: 
25. Prorodinná opatření

Každoročně v době letních prázdnin mnoho pracujících rodičů hledá vhodný program pro své děti. Na tento problém reaguje projekt skautského oddílu v Kyjově. 

Cílem projektu je nabídnout na celkem 8 turnusech příměstského tábora během dvou let volná místa pro 168 dětí, a tím zajistit péči o dítě během části letních prázdnin pro minimálně 100 ekonomicky aktivních rodičů. Příměstské tábory probíhají v Kyjově, Kostelci a Svatobořicích-Mistříně. 

Skauti pro děti připravili příměstské tábory s nejroznějším zaměřením. Jeden z příměstských táborů se zabývá prací s digitální technikou a připraveny jsou i edukační programy týkající se sociálních sítí a jejich nástrah. Dále je to například příměstský sportovní tábor či týden zaměřený na manuální zručnost a rukodělné aktivity.