10. výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Vzdělávání

Termín konání

04. 06. 2020 od 10:00

Místo konání

KANCELÁŘ Kyjovské Slovácko v pohybu, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov

Program:

·        Zahájení

·        Představení MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

·        Zaměření výzvy - parametry výzvy, podporované aktivity, způsobilé výdaje, povinné přílohy žádosti o podporu

·        Podání žádosti o dotaci – základní informace o aplikaci MS2014+

·        Způsob hodnocení a výběru projektů

·        Výběrová a zadávací řízení

·        Dotazy

Část semináře bude věnována Vaším konkrétním dotazům.

 

Kontaktní osoba pro výzvu:

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu,

z.s., především na kontaktní osoby této výzvy:

·        Bc. Hana Horňáková, +420 774 664 668; hanahornakova@kyjovske-slovacko.com

·        Ing. Tomáš Kolařík, +420 775 766 469; tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com.

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.