Balintovská skupina

Pro účast na skupině je nutné si rezervovat místo.

Balintovská skupina

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.