Matematika nás baví

Datum: 16.11. 2016

Místo konání: Kyjov, velká zasedací místnost v přízemí Radnice Kyjov

Čas: 9:00 - 15:00

Lektor: Mgr. Jovanka Rybová

Seminář je určen především pedagogům ZŠ.

Maximální počet účastníků je 25.

Prožitkový interaktivní seminář, který je zaměřen na to, jak maximálně zapojit žáky do výuky, jak pracovat v kooperativních skupinách. Účastníkům budou nabídnuty metody a formy práce, které umožňují rozvoj matematických dovedností, finanční gramotnosti a také jak co nejvíce rozvinout učební potenciál dětí. Na konkrétních příkladech budou ukázány způsoby jak individualizovat výuku a umožnit tak zapojení všech žáků.  Na základě předložených aktivit, metod a forem práce by měl účastník zvládnout prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatně rozvinout výukové postupy a činnosti, které aktivně zapojí děti do výuky matematiky a odstraní z hodin nudu. Materiály, které účastníci obdrží v digitální podobě, jsou zaměřeny na rozvoj matematické a finanční gramotnosti.

Na seminář se můžete přihašovat prostřednictvím stránek projektu na konci stránky pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/vzdelavani-1