Metodické výjezdní dny Jihomoravského kraje

Dovolujeme si Vás pozvat  na metodický a konzultační den zaměřený na téma vybraných dotačních programů z rozpočtu Jihomoravského kraje. Bude se jednat o praktické představení programů, které obce nejčastěji využívají u Jihomoravského kraje. Akce je určena pro starosty a zaměstanance obcí v území MAS. Akce se uskuteční 30. 1. 2020 od 9:00 do 12:00 v prostorách městského úřadu Kyjov. Na akci je nutné se přihlásit na níže uvedeném odkazu: https://forms.office.com