Seminář - Jak tvořit obecní zpravodaj

Termín konání:   Pátek 14. června 2019
Doba konání:      10.00-cca 15.00 h
Místo konání:      Kyjov – zasedací místnost radnice MěÚ

Obsah:

• Očekávání účastníků, hlavní problémy účastníků s obecním zpravodajem v jejich obcích.
• Co je obecní zpravodaj – čím se obecní zpravodaj odlišuje od jiných médií.
• Zákony týkající se obecního zpravodaje:
- Listina základních práv a svobod.
- Tiskový zákon č. 46/2000 Sb.
- Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
- Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
- Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Zákon o právu autorském č. 121/2000 Sb.
- Zákon o regulaci reklamy reklamě č. 40/1995 Sb.
• Jak tvořit obecní zpravodaj – forma: - vlastní zpracování versus externí dodavatel, - financování zpravodaje, - internetová verze zpravodaje.
• Jak tvořit obecní zpravodaj – organizační struktura: - otázka nezávislosti a objektivity, - šéfredaktor, - redakce, - redakční rada, - dopisovatelé.
• Jak tvořit obecní zpravodaj – obsah: - co vše je obsahem obecního zpravodaje, - zpravodajství versus publicistika, - autorství, - pravidla a etika.
• Jak psát články pro obecní zpravodaj: - titulky, - perex, - text – jak psát zprávu, - zásady pro psaní zprávy a etické zásady novinářské práce, - jak psát další žánry, - ilustrace ke článku, jak fotit pro noviny.
• Závěr – diskuse a shrnutí informací.

Přednáší: PhDr. Michaela Černá - Absolvovala obor mediální studia, je lektorkou seminářů o novinářské práci a tvorbě obecních zpravodajů, šéfredaktorka novin a ředitelka spolku Místní média, má širokou publikační činnost v rámci regionálních novin.

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.