Seminář pro příjemce 1. výzvy IROP

Termín konání

28. 08. 2019 od 13:00 hodin

Místo konání

Kancelář Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov

Program:

· provádění změn v průběhu realizace projektů

· podání žádosti o platbu

· dodržování povinné propagace při realizaci projektů

· archivace a způsob účtování

· plnění preferenčních kritérií

· povinné přílohy ke sledování monitorovacích indikátorů

· kontrola dodržování podmínek IROP

Část semináře bude věnována Vaším konkrétním dotazům.

Kontaktní osoba pro výzvu:

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu,z.s., především na kontaktní osoby této výzvy:

·        

Bc. Hana Horňáková, +420 774 664 668; hanahornakova@kyjovske-slovacko.com

·        

Ing. Tomáš Kolařík, +420 775 766 469; tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com.

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.