Seminář pro příjemce 1. Výzvy PRV

Termín konání
16. 3. 2018 od 15:00 hodin
Místo konání
Přednáškový sál Městské knihovny Kyjov, Třída Komenského 617/20, Kyjov 69 701
Seminář je určený pro úspěšné žadatele 1. Výzvy PRV. Bude zaměřen na:

  • provádění změn v průběhu realizace projektů
  • podání žádosti o platbu
  • dodržování povinné propagace při realizaci projektů
  • archivace a způsob účtování
  • plnění preferenčních kritérií
  • povinné přílohy ke sledování monitorovacích indikátorů
  • kontrola dodržování podmínek PRV

Část semináře bude věnována Vaším konkrétním dotazům.

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.