Seminář pro příjemce 3. výzvy IROP

Termín konání

07. 02. 2020 od 9:00 hodin

Místo konání

Kancelář Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov

Program:

·        Zahájení

•        Rozhodnutí o poskytnutí dotace

•        Výběrová řízení

•        Zpráva o realizaci a Žádost o platbu

•        Dokladování způsobilých výdajů

•        Změny projektu

•        Publicita

•        Udržitelnost

•        Dotazy

Kontaktní osoba pro výzvu:

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu,

z.s., především na kontaktní osoby této výzvy:

·        Bc. Hana Horňáková, +420 774 664 668; hanahornakova@kyjovske-slovacko.com

·        Ing. Tomáš Kolařík, +420 775 766 469; tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com.

 

·    

 

 

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.