Seminář pro příjemce 3. výzvy PRV

Termín konání

22. 2. 2019 v 10.00 hodin

Místo konání

V kanceláři MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, Masarykovo náměstí 13/14 (první patro); Kyjov

Seminář je určený pro úspěšné žadatele 3. Výzvy PRV. Bude zaměřen na:

  •  provádění změn v průběhu realizace projektů
  •  podání žádosti o platbu
  •  dodržování povinné propagace při realizaci projektů
  •  archivace a způsob účtování
  •  plnění preferenčních kritérií
  •  povinné přílohy ke sledování monitorovacích indikátorů
  •  kontrola dodržvání podmínek PRV

Část semináře bude věnována Vašim konkrétním dotazům.

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.