Seminář pro žadatele 13. Výzvy IROP

13. Výzva IROP je zaměřena na Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, které  vytvoří  podmínky  pro  kvalitní  poskytování  sociálních služeb,  obnovu  a  zkvalitnění materiálně  technické  základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín konání

 12. 11. 2021 od 15:00

 Místo konání

 KANCELÁŘ Kyjovské Slovácko v pohybu, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov

 Program:

  •  Zahájení
  • Představení MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
  • Zaměření výzvy - parametry výzvy, podporované aktivity, způsobilé výdaje, povinné přílohy žádosti o podporu
  • Podání žádosti o dotaci – základní informace o aplikaci MS2014+
  • Způsob hodnocení a výběru projektů
  • Výběrová a zadávací řízení
  • Dotazy

 Část semináře bude věnována Vaším konkrétním dotazům.

 Kontaktní osoba pro výzvu:

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu,z.s., především na kontaktní osoby této výzvy:

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.