Seminář pro žadatele 2. Výzvy OPZ – Příměstské tábory

Termín konání

17. 5. 2018. od 14:00 hodin

Místo konání

Kancelář Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov

Program

Zahájení

Představení MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Zaměření výzvy

Podání žádosti o dotaci

Náležitosti žádosti o dotaci

Způsob hodnocení a výběru projektů

Diskuze 

Kontakní osoby

Bc. Hana Horňáková, +420 774 664 668; hanahornakova@kyjovske-slovacko.com

Ing. Tomáš Kolařík, +420 775 766 469; tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com

Kapacita semináře je omezená, je tedy nutné se na seminář přihlásit. 

 

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.