Seminář pro žadatele: 3. Výzva IROP 21+ knihovny

Výzvou je podporována Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven:

 • rekonstrukce knihoven, včetně nové výstavby
 • návštěvnické a technické zázemí
 • zařízení pro digitalizaci a aplikační software
 • technické vybavení knihoven

Více k výzvě: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/3-vyzva-irop-21-knihovny

Termín konání: 23. 10. 2023 od 10:00

Místo konání: KANCELÁŘ Kyjovské Slovácko v pohybu, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov (v případě většího počtu přihlášených účastníků budete informováni o změně místa konání).

Program:

 • Zahájení
 • Představení MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
 • Představení procesu administrace
 • Zaměření výzvy - parametry výzvy, podporované aktivity, způsobilé výdaje, povinné
 • Přílohy žádosti o podporu
 • Podání žádosti o dotaci
 • Způsob hodnocení a výběru projektů
 • Dotazy

Část semináře bude věnována Vašim konkrétním dotazům.

Kontaktní osoba pro výzvu:

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu,z.s., především na kontaktní osoby této výzvy:

Ing. Tomáš Kolařík, +420 775 766 469; tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com.

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.