Seminář pro žadatele 3. Výzvy PRV

Termín konání:

28. 5. 2018. od 8:00 hodin

Místo konání:

Kancelář Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov

Program:

8:00 – 9:30 Vzdělávání a získávání dovedností 

9:30 – 10:30 Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě

10:30 – 12:00 Společná zařízení po pozemkových úpravách

14:00 – 15:00 Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

16:00 – 17:00 Rozvoj venkovské turistiky, Lesní tématické stezky,  Lesnické technologie

Kontaktní osoba pro výzvu:

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s., především na kontaktní osoby této výzvy:

Bc. Hana Horňáková, +420 774 664 668; hanahornakova@kyjovske-slovacko.com

Ing. Tomáš Kolařík, +420 775 766 469; tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.