Seminář pro žadatele 4.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Sociální podnikání

Termín konání

8. 2. 2019. od 10:00 hodin

Místo konání

Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Program:

  • Zahájení
  • Představení MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
  • Zaměření výzvy - parametry výzvy, podporované aktivity, způsobilé výdaje, povinné přílohy žádosti o podporu
  • Podání žádosti o dotaci – základní informace o aplikaci MS2014+
  • Způsob hodnocení a výběru projektů
  • Výběrová a zadávací řízení
  • Dotazy

Kontaktní osoba pro výzvu:

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s., především na kontaktní osoby této výzvy:

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.