Seminář pro žadatele 6.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Termín konání

8. 2. 2019. od 15:00 hodin

Místo konání

Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Program:

  • ·       Zahájení
  • ·       Představení MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
  • ·       Zaměření výzvy - parametry výzvy, podporované aktivity, způsobilé výdaje, povinné přílohy žádosti o podporu
  • ·       Podání žádosti o dotaci – základní informace o aplikaci MS2014+
  • ·       Způsob hodnocení a výběru projektů
  • ·       Výběrová a zadávací řízení
  • ·       Dotazy

Kontaktní osoba pro výzvu:

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s., především na kontaktní osoby této výzvy:

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.