Seminář pro žadatele 8.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu–IROP–Zvyšování bezpečnosti dopravy

Termín konání

12. 08. 2019 od 10:30 hodin

Místo konání

Kancelář Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov

Program:

·         Zahájení
·         Představení MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
·         Zaměření výzvy - parametry výzvy, podporované aktivity, způsobilé výdaje, povinné přílohy žádosti o podporu
·         Podání žádosti o dotaci – základní informace o aplikaci MS2014+
·         Způsob hodnocení a výběru projektů
·         Výběrová a zadávací řízení
·         Dotazy

Část semináře bude věnována Vaším konkrétním dotazům.

Kontaktní osoba pro výzvu:

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu,z.s., především na kontaktní osoby této výzvy:

·        Bc. Hana Horňáková, +420 774 664 668; hanahornakova@kyjovske-slovacko.com

·       Ing. Tomáš Kolařík, +420 775 766 469; tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com.

 

 

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.