Seminář pro žadatele OPŽP

Termín konání:

31. 1. 2019 od 14:00 hodin

Místo konání:

Velká zasedací místnost radnice Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1

Oblasti podpory:

  • realizace ÚSES
  • protierozní opatření
  • revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Program:

  • Zahájení
  • Představení MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
  • Zaměření výzvy
  • Podání žádosti o dotaci
  • Náležitosti žádosti o dotaci
  • Způsob hodnocení a výběru projektů
  • Diskuze

Kontaktní osoba pro výzvu:

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s., především na kontaktní osoby této výzvy:

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.