Seminář pro žadatele a příjemce 7. Výzvy PRV

Pořádáme pro Vás seminář pro příjemce 7. Výzvy PRV. Seminář proběhne ve dvou vlnách:

  • 9:00 hodin - Obce, Neziskové organizace
  • 14:00 hodin - Podnikatelské subjekty

Akce se uskuteční v kanceláři MAS Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s., na Masarykově náměstí 13/14 v Kyjově

Přihlášení:

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.