Seminář - Základní interní směrnice měst a obcí

Termín konání:   Pátek 12. dubna 2019
Doba konání:      9.00-cca 14.00 h
Místo konání:      Kyjov – zasedací místnost radnice MěÚ

Obsah:
Proč směrnice vůbec tvoříme?
» Funkce interních směrnic.
» Rizika, kterým se vystavujeme, když je nemáme.
Základní právní rámec a jeho obsah.
» Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
» Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké směrnice mít musíme?
» Nezbytné minimum interních směrnic, bez kterých se určitě neobejdeme.
Jaké směrnice je dobré mít?
» Objasnění „nadstandardních“ směrnic - tzn. těch, které mít nemusíme, ale jakmile je budeme mít, tak zjistíme, že jsou rovněž potřebné.
Životní cyklus směrnic.
» Objasnění procesu přípravy, schválení, změn a rušení směrnic, číslování a evidence.
Sladění stavu faktického stavem právním.
» Samotný obsah směrnic a jeho soulad s reálnými pravidly, které v organizaci platí.
Dodržování stanovených pravidel.
» Motto kapitoly:“ pravidla rozhodně nejsou proto, aby se porušovala.“
» Případné sankce za porušení stanovených povinností.

Přednáší: Mgr. Andrea Kovářová (Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, Právnická fakulta obor právní specializace – veřejná správa. Pracuje jako tajemnice Městského úřadu Bučovice.)

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.