Seminář - Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)

K novému zákonu o zadávání veřejných zakázek  chystáme seminář, který se uskuteční dne 13. 12. 2016. Seminář je primárně určen pro starosty a zaměstnance obecních úřadů, ale uvítáme i účast osob z jiných pracovních odvětví. 

Začátek školení je plánován na 9:00 hodin, předpokládaný konec cca v 15:00 hodin. Drobné občertvení bude zajištěno.

Lektory budou Mgr. Markéta Adámková a JUDr. Lenka Matochová z Odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR ČR. Účelem školení je seznámit pracovníky, kteří se v rámci své pracovní náplně zabývají problematikou veřejných zakázek, s novou právní úpravou, vysvětlit jim rozdíly mezi dosavadní a novou právní úpravou a podat jim výklad v těchto oblastech, které považujeme za problematické tak, abychom co nevíce ulehčili začátek práce se zcela novou právní úpravou v oblasti zadávání veřejných zakázek. Školení se bude konat ve Velké zasedací místnosti radnice města Kyjova (okres Hodonín). Seminář je pro účastníky zdarma.

Pro další informace můžete kontaktovat Ing. Tomáše Kolaříka na emailové adrese: tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com

Pozvánka ke stažení: pozvánka (pdf)

Přihlášení na seminář:

Vyplňujete pouze v případě, že se semináře zúčastní více osob z organizace.
Vyplňujete pouze v případě, že se semináře zúčastní více než 2 osoby z organizace