školení pro zastupitele

Školení proběhne v avizovaném termínu v úterý 4.12. 2018. v zasedačce „Sklep“ (v suterénu radnice pod sociálním odborem) od 17.00  - školení pro zastupitele.

Program pro zastupitele::

  1. Základní aspekty zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  2. Odpovědnost volených orgánů obcí, především zastupitelů obce
  3. Základy ekonomické problematiky na obcích (rozpočet a jeho schvalování, rozpočtová opatření, dotace, apod.)
  4. Základní informace pro zastupitele – zadávání veřejných zakázek, GDPR

Přednášející:

Mgr. Pavel Jurečka a JUDr. Marek Šimek – AK Mgr. Pavel Jurečka

Ing. Marián Maňák – vedoucí odboru ekonomiky a financí MěÚ Hodonín

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.