Stromy s pamětí

Kyjovské Slovácko v pohybu Vás srdečně zve na seminář k projektu Stromy s pamětí 20. 9. 2016.

Seminář proběhne v novém kulturním domě v Ratíškovicích, jehož návrh byl vítězem soutěže - Nejlepší stavba ze dřeva roku 2015.

http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevene-konstrukce-navrhy-2015/8-kulturni-dum-ratiskovice

Cílem semináře je podpora environmentálního vzdělávání pedagogů, ředitelů a zřizovatelů škol s praktickým dopadem na péči o veřejnou zeleň se zaměřením na posílení identity místa kde žijeme.

Program semináře:

9:00      prezence účastníků

9:30      zahájení

9:40      cyklus přednášek

  • Inspirace z areálů evropských školních zahrad – Ing. Lukáš Lattenberk, Ing. Daniel Matějka

  • Specifikace navrhování veřejné zeleně ve školních areálech - Ing. Přemysl Krejčiřík

11:30    přestávka

12:00    cyklus přednášek + praktické ukázky v terénu

  • Péče o jednotlivé typy travnatých ploch – Ing. Marie Straková, PhD.

  • Praktická ukázka výsadeb a environmetálních zahrad obce Ratíškovice, PhDr. Radim Šťastný

Účast na semináři je bezplatná. Registraci prosím proveďte na následující stránce:

http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/informace/seminar-stromy-s-pameti