Třídnické hodiny

Třídnická hodina jako "efektivní porada týmu" může mít mnoho podob. Proč ji dělat? Jak ji vést? Jakou může mít strukturu? Metody a techniky, které můžeme při vedení třídnické hodiny využít? Kompetence šéfa (třídního učitele) pro vedení třídnické hodiny. Trocha teorie, trocha praxe a užitečná diskuze, to bude náš miniseminář o třídnických hodinách.

Místo konání: Základní škola Ježov (Ježov 50)

Čas: 13:00 - 16:00

Cílová skupina: Seminář je určen pedagogickým pracovníkům a všem zájemcům o tématiku a vzdělávání

Lektor:  Martin Bušina - manželský a rodinný psychoterapeut a supervizor. V současné době se věnuje oblasti sociálně-právní ochrany dítěte, supervizi a koučinku managementu, manažerskému vzdělávání v komerční oblasti. Realizuje výběrová řízení pomocí AC a rozvoji lidských zdrojů pomocí DC a to jak v komerční oblasti, tak v neziskových organizacích, školách, školských zařízeních a poradenských pracovištích. Pomáhá zavádět proces hodnocení zaměstnanců do různých organizací. 

Seminář je realizován z finanční podpory projektu MAP ORP Kyjov - vzdělávání v pohybu a pro účastníky je nabízen zdarma.

Kapacita semináře je omezena, proto se prosím přihlašte prostřednictvím formuláře.

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.