Účetnictví, daně a neziskové organizace

Spolek KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací JMK pořádá seminář pro neziskovky a spolky na téma
Účetnictví, daně a neziskové organizace

Termín konání :23.9.2015 v 16 hodin, Kyjov

Co se dozvíte:

  • Základní pojmy a principy účetnictví
  • Rozdíl mezi účetnictvím a jednoduchým účetnictvím / daňovou evidencí
  • Účetní doklady, náležitosti, oběh a uchovávání
  • Účtová osnova a účtování
  • Účtování dotací, darů
  • Základní pojmy mezd a mzdové agendy
  • Účetní výkazy, závěrka
  • Nejčastější druhy daní a jejich zpracování.

Kontakt: annacarkova@centrum.cz

Seminář je díky podpoře JMK bezplatný, přihlašujte se na výše uvedené emailové adrese.

Zájem o školení

Do poznámky vypište jména osob jednotlivě.