Spektrum Žádovice-mobilní zařízení pro kulturní akce

Nositel projektu: 
Spektrum Žádovice, z.s.
Obec: 
Žádovice
Celková částka: 
350 000 Kč
Výše dotace: 
280 000 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

V rámci projektu bude zakoupeno materiálně-technické zázemí pro kulturní a spolkovou činnost spolku Spektrum. Zařízení bude využíváno v letních měsících nejméně 10x ročně na akcích typu taneční zábavy, zábavné akce, společenské akce, festivaly, sportovní akce. Dojde k nákupu velkokapacitního stanu a pivních setů. Spolek Spektrum bude mít vždy k dispozici velkokapacitní stan a pivní sety pro pořádání svých akcí. Vyhne se organizování převozu zapůjčených zařízení. Bude moci zařízení poskytovat i ostatním spolkům (hasiči, sportovci, myslivci) v obci, či mikroregionu.