Společně pro lepší zázemí kultury

Nositel projektu: 
Obec Domanín
Obec: 
Domanín
Celková částka: 
998 836 Kč
Výše dotace: 
799 068 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Cílem projektu je rekonstrukce kulturního domu v Domaníně pro kulturní a spolkovou činnost v obci. Projekt se skládá ze tří částí: V první části jde o položení nové podlahy v sále a přísálí kulturního domu včetně dalších prací s tímto souvisejících. Ve druhé části jde o rekonstrukci WC v kulturním domě. Ve třetí části jde o položení dlažby v zádveří vstupu ze dvora, přilehlých chodeb, sousední místnosti, šatny ve spodní části kulturního domu a schodiště do sálu. Výsledkem projektu bude výrazné zlepšení stavu budovy, hygienických podmínek, estetického vzhledu a také větší využitelnost pro kulturní a spolkovou činnost. Velký přínos bude mít provedení těchto rekonstrukcí i pro údržbu a úklid celého kulturního domu.