Spolkové zázemí kyjovské farnosti

Nositel projektu: 
Římskokatolická farnost Kyjov
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
1 000 000 Kč
Výše dotace: 
800 000 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Projekt Spolkové zázemí kyjovské farnosti představuje rekonstrukci a zhodnocení části prostor v prvním nadzemním podlaží budovy bývalé střední zdravotnické školy v Kyjově, kterou v roce 2017 získala do svého vlastnictví Římskokatolická farnost Kyjov. Část zmíněných prostor chce farnost využívat pro spolkovou činnost a komunitní aktivity a nabízet jej k využití také dalším spolkům a institucím působícím ve městě. Cílem projektu je změnou vnitřních dispozic oddělit prostory spolkového zázemí od provozu budoucí mateřské školy a základní školy, upravit bezbariérový vstup do prostor z vnitrobloku, vybouráním dvou příček vytvořit velkou klubovou multifunkční místnost, upravit část bývalého bytu školníka na kuchyňský kout se spotřebiči a zvýšit nedostatačující kapacitu toalet pro návštěvníky spolkového zázemí.