Stavěšice - pořízení vybavení a zázemí pro činnosti kulturního domu

Nositel projektu: 
Obec Stavěšice
Obec: 
Stavěšice
Celková částka: 
369 000 Kč
Výše dotace: 
295 200 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

V rámci realizace projektu dojde k opravě pódia a pořízení pivních setů v kulturní místnosti, kde se pořádají kulturně-společenské akce v období jaro-podzim. Vzhledem k tomu, že se jedná o menší místnost, bude přikoupen i párty stan. Dále budou pořízeny stoly v kulturním domě, kde se konají kulturně-společenské akce v zimním období. Zakoupená aparatura bude využívána v obou kulturních zařízeních. Realizací projektu dojde k vytvoření kvalitních krásných míst pro scházení místních obyvatel a pořádání různých společenských akcí. Zlepší se vzájemné vztahy mezi občany. Projekt napomůže zapojování všech generací do života v obci. Je očekáván nárůst pořádaných společenských akcí. Celkově realizace projektu přispěje ke zlepšení života na venkově. Zabrání se i odlivu mladých generací do větších měst.