Stroje pro sady Moravský Písek

Nositel projektu: 
Zdeněk Sečka
Obec: 
Moravský Písek
Celková částka: 
544 500 Kč
Výše dotace: 
113 000 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
10. Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě

Součástí  zemědělského hospodaření Zdeňka Sečky je také hospodaření v extenzivních ekologických ovocných sadech (cca 25 ha). Rostlinnou produkcí je každoročně  vysoce hodnotná píce a ovoce z ovocných stromů. Předmětem projektu je pořídit mechanizaci pro sklizeň, finalizaci a odklizení píce. Součástí projektu je tedy i vytvoření pracovního místa pro osoby hůře uplatnitelné na trhu práce. Tento pracovník bude mít na starosti i nově pořízenou technologii. 

Pro sklizeň píce si do teď musel žadatel najímat zemědělskou techniku od subdodavatelů, která nebyla k dispozici v optimálním čase, v optimálním provedení a s kompetentním pracovníkem.