Stroje a stavby pro sady Šardice

Nositel projektu: 
Petr Marada
Obec: 
Šardice
Celková částka: 
525 000 Kč
Výše dotace: 
262 500 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
10. Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě

Smyslem projektu je pořídit mechanizaci pro sklizeň, finalizaci a odklizení píce, dále vybudování přístřešku  pro shromažďování a bezprostřední prodej místní píce a ovoce a současně v rámci přístřešku vybudovat pozorovatelnu pro monitoring škůdců ovoce, především špačků, kvíčal a krkavcovitých ptáků. Přístřešek bude současně v období nouze sloužit jako přikrmovací zařízení pro zvěř, čímž budeme předcházet škodám působeným zvěří v ovocném sadu (tzv. stavba pro výkon práva myslivosti).