Stromy s pamětí

Rok projektu: 
2016

Osvětový enviromentální cyklus aktivit na podporu zájmu o životní prostředí, zaměřený na děti, rodiče a zřizovatele MŠ a ZŠ 45 obcí regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu.

 

Aktivity projektu:

  • výsadba dvou původních odrůd ovocných stromů nebo lip v každé obci
  • zapojení dětí do výsadeb spojené s osvětovými akcemi
  • jednodenní seminář pro ředitele škol a starosty obcí na téma péče o zeleň ve veřejném prostoru
  • vydání publikace o zajímavých a významných stromech Kyjovska (z každé obce jeden) doplněné o pracovní karty pro péči o zeleň v sídlech
  • propagace tématu prostřednictvím distribuce sady semínek luční směsí, medonosných a mizejících rostlinných druhů, určených pro výsadbu zeleně v regionu

Záměrem projektu je naplňování známého ekologického motta: "Mysli globálně, jednej lokálně."

 

Dokumenty: