Studie obnovy a využití kulturního dědictví historické oblasti Nákla

Nositel projektu: 
Mikroregion Nový Dvůr
Obec: 
Milotice
Celková částka: 
340 000 Kč
Výše dotace: 
306 000 Kč
Rok zahájení: 
2012
Rok ukončení: 
2015
Typ organizace: 
Mikroregion
Název programu: 
Leader 2007-2013
Fiche: 
6. Kulturní dědictví a duchovní odkaz - poklady gener