Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Technické dílny

Pozvánka na informační setkání – workshop 

Technické dílny

Vážení zájemci o zavedení technických dílen do Vašich škol,

Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s, ve spolupráci se Střediskem technického vzdělávání pořádá informativní setkání – workshop, na kterém máte možnost seznámit se s programem Technických školek.

Termín konání: bude upřesněno

Čas setkání: bude upřesněno

Místo konání: Prostory Kyjovského Slovácka v pohybu, z. s., Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov

Snahou je v území MAS Kyjovské Slovácko, resp. území realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání podpořit zavádění technického vzdělávání do školek a škol s 1. stupněm ZŠ. Pro tuto aktivitu jsme požádali realizátory Technických školek o možnost zaškolit pedagogy z našeho území a z projektu MAP podpořit vybavení nutné pro technické dílny v takovém rozsahu, jaké odpovídá úlohám a aktivitám připravených od Střediska technického vzdělávání (nářadí, vstupní materiál, vybavení).

Pro jasnější představu jak je možné technické dílny podpořit z projektu MAP a jakým způsobem je možno zaškolit pedagogy na Vašich školách, prosím využijte tohoto úvodního semináře.

Z důvodu omezené kapacity účasti na semináři se prosím přihlaste prostřednictvím tohoto PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE. 

V případě, že bude kapacita semináře naplněna, zajistíme uspořádání dalšího setkání, o kterém Vás budeme informovat.

Program setkání:

  •  Představení projektu MAP II, ve kterém jsou technické dílny jednou z aktivit podporujících polytechnické vzdělávání (možnost podpory pro materiálního zajištění a vybavení).

  • Úvod do konceptu technických školek, seznámení s programem

  • Předání zkušeností z realizace, metodické podklady, materiály pro pedagogy (učitelky), pracovní listy pro děti (žáky), doporučíme pomůcky, vybavení, nářadí, materiál a financování, další zdroje informací; Představení úloh – témata, obsah, náročnost, metodika

  • Názorná ukázka zpracování jedné úlohy s demonstrací práce s nástroji a možností odzkoušet si postupy

S konceptem technických školek/dílen Vás seznámí:

  • Ing. Ladislav Mihalovič – lektor, zakladatel Technických školek, autor Metodik, který školil učitele a zavedl úlohy do školek, metodicky vede, vytváří nové úlohy a aktivity.

  • Ing. Jiří Michele, vedoucí Střediska technické výchovy při Střední škole stavebních řemesel v Brně-Bosonohách – krajské pracoviště, vedoucí firemního školicího střediska TOS KUŘIM – OS, a.s., odpovědný za celoživotní vzdělávání, tvorbu úloh a posouvání aktivit na základní školy, komunikaci a spolupráci s partnery, lektor.

Více o programu TŠ: www.technickeskolky.czwww.technicke-skolky.cz

Na setkání srdečně zve realizační tým MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu

 

Informace, kontakty viz: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/projekt-map