Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Technické školky

Technické školky

Datum: 5. 10. 2016

Místo konání: Kyjov, Městská knihovna Kyjov

Čas: 14:00

Lektor: Bc. Jana Šťastná

Seminář je určen především ředitelům/kám MŠ a vedoucím paním učitelkám při spojené MŠ a ZŠ.

Tato vzdělávací akce se konala současně s aktivitou Setkání ředitelů MŠ. Proběhla pro danou cílovou skupinu na doporučené opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, na téma Technické školky.

Vzdělávací akce byla pojata jako inspirace do výuky v MŠ, součástí byly ukázky a přenos dobré praxe v polytechnické výchově. Bylo prezentováno i ilustrační video o průběhu projektu Technické školky, který se realizoval v obcích na Brněnsku. Součástí jsou metodické listy k jednotlivým výrobkům - auta, lodě, odrážedla, atd. Samotné výrobě předchází pohádka na dané téma, nákres, výroba jednotlivých komponent, jejich barvení a pak montování. Součástí projektu byly i exkurze k jednotlivým místním řemeslníkům, nepřímým výstupem větší zapojení rodičů a prarodičů, vytvoření prostoru v koutku ve školce pro rozvoj dovedností u dětí.

Fotografie ze vzdělávací akce

Hodnotící dotazník