Technika do vinice

Nositel projektu: 
Ježovské vinohrady, s.r.o.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
1 851 884 Kč
Výše dotace: 
765 241 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
3
Fiche: 
10. Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě

Projekt je zaměřen na modernizaci zemědělského podniku. Předmětem zemědělské činnosti je pěstování vinné révy. 

Cílem projektu je nákup kolového traktoru pro rostlinnou výrobu - pěstování vinné révy.  Nová nakoupená zemědělská technika umožňuje kvalitnější ošetřování porostu vinné révy.