Technika pro LUVE-PLAST

Nositel projektu: 
LUVE - PLAST, s.r.o.
Obec: 
Kelčany
Celková částka: 
902 660 Kč
Výše dotace: 
335 700 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
3
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Firma se zabývá výrobou plastových výlisků, uplatnitelných v automobilovém průmyslu, technickém průmyslu, potravinářském průmyslu, výrobním či spotřebním průmyslu.

Žadatel díky projektu zakoupil technologické zařízení využitelné při klíčových postupech v rámci předmětu hlavní podnikatelské činnosti. Jedná se o elektrický čtyřkolový vysokozdvižný vozík s pohonem předních kol. Díky nově zakoupené technologii se lepšila logistiky v návaznosti na technologické procesy firmy.