Technologické centrum - vybavení

Nositel projektu: 
Montáže Hapla, s.r.o.
Obec: 
Bzenec
Celková částka: 
249 489 Kč
Výše dotace: 
112 270 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Předmětem projektu je pořízení technologického vybavení pro nově vybudované technologické centrum. Konkrétními zařízeními jsou speciální tiskárna (plotr), elektrocentrála, nástroj razník skládaný na ohraňovací lis a brousicí stroj. Výsledkem projektu je zlepšení kvality a přesnosti grafických výstupů včetně ořezu na míru pro danou zakázkovou nebo kusovou výrobu, optimalizace výrobního procesu (není třeba využívat externí zdroje pro zajištění grafických výstupů), dále rozšíření možností kvality stávajícího technického vybavení pro lepší vyhovění požadavkům klientů.