Technologie do truhlářské dílny

Nositel projektu: 
Jiří Průša
Obec: 
Sobůlky
Celková částka: 
489 000 Kč
Výše dotace: 
220 050 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Předmětem projektu je pořízení kotoučové formátovací pily, která umožní zkvalitnění, zpřesnění a zrychlení výroby, nákup briketovacího lisu, který bude sloužit k briketování odpadu, který vzniká v dílně a jejímu dalšímu využití na otop v dílně a kolíkovačky pro horizontální i vertikální vrtání. V daném výsledku použití těchto technologií usnadní, zkvalitní a zrychlí výrobu, zvýší konkurenceschopnost a sníží náklady na další léta v oblasti výroby nábytku ze dřeva a materiálu dřevo obsahujících.