Terapie a mediace pro rodiny

Nositel projektu: 
Krok Kyjov, z.ú.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
785 250 Kč
Výše dotace: 
667 463 Kč
Rok zahájení: 
2019
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Operační program Zaměstnanost
Výzva č.: 
4
Fiche: 
27. Podpora aktivit sociálních služeb a komunitního rozvoje

Rodinná terapie a mediace jsou nástrojem jak pomoci navázat dialog v rodině a řešit spory rychleji, efektivněji a hlavně komplexně. Zavedením tohoto druhu terapie pro rodiny reaguje organizace Krok Kyjov na stále se zvyšující poptávku po této formě řešení složitých rodinných situací. Cílem projektu je bezplatně poskytnout komplexní systematickou pomoc rodině a posílit její zdravé fungování.

Jedná se především o rodiny s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení. Cílová skupina nemá dostatek vlastních zdrojů a kompetencí pro řešení problémů, a proto selhává ve všech oblastech svého života. Chybí jim kompetence a často se stává, že za rodiny rozhoduje někdo jiný a řeší jejich problémy. Pokud rozhodují instituce jako soud či OSPOD, rodiny mají problém podmínky jejich rozhodnutí dodržet a potřebují pochopit a změnit nefunkční vzorce a naučit se zodpovědnosti za své chování. Jinak se prodlužuje trvání rodinných soudních sporů.