Tisknu, pálím, vyšívám, s Domečkem se na techniku usmívám.

Nositel projektu: 
Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
304 900 Kč
Výše dotace: 
243 920 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Příspěvková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Cílem projektu je zapojit děti od nejútlejšího věku po nejstarší dospělé do práce s novými technologiemi a umožnit jim osobní individuální i skupinový rozvoj, který je pro ně dostupný formou volnočasového vyžití. Především tedy rozšířit pestrou nabídku aktivit a poskytnou nové technologie pro širokou veřejnost. Projekt bude zaměřen na dostupnost technologií pro občany Kyjovského Slovácka v rámci spolkového života v území. Děti i dospělí budou pracovat s keramickými výrobky, s výšivkami i s potiskem. DDM Kyjov rozšíří nabídku a, v rámci zájmové činnosti či akcí, umožní občanům práci s keramickou hlínou a její následné vypálení, ale také možnost práce s vyšívacím strojem, vlastní fantazií i rozvojem a potiskem textilií, které podpoří, jako i ostatní činnosti, socializaci, místní krojové tradice a rozvoj. Z projektu budou pořízeny dvě keramické pece (malá a velká - vypalování hlíny a glazovaných výrobků), vyšívací stroj a tiskárna na textil s příslušenstvím.