Tvrziště Klobouk, Nechvalín

Typ výletu: 
Kolo
Pěší
Obtížnost výletu: 
Střední

Tvrziště Klobouk je charakteristické netypickou dvojdílnou dispozicí. Jde o pozůstatky tvrze typu motte nacházející se na výrazné vyvýšenině, které jsou díky absenci vysoké vegetace velice dobře viditelné. Tvrziště se skládá z jádra na severní straně a předhradí na straně jižní. Oválné předhradí je chráněno šíjovým příkopem (šířka až 15 m, hloubka až 3 m) a valem. Jádro bylo obehnáno valem a příkopem (šířka 23 m, hloubka 4,5 m). První zmínka o Nechvalínu pochází ze 13. století, ale není vyloučeno, že již v raně středověkém období stával v těchto místech dvorec. Ten snad dokládá nález čtyř hrobů s meči datovaný do velkomoravského období. Před pol. 14. století byla na vyvýšenině vybudována tvrz, ale v r. 1529 je již sídlo uváděno jako pusté.