Uchovávání tradic v moderních technologiích

Nositel projektu: 
Mikroregion Nový Dvůr
Obec: 
Vacenovice
Celková částka: 
212 000 Kč
Výše dotace: 
169 600 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Mikroregion
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Projekt si klade za cíl udržovat lidové tradice a podporovat folklórní a kulturní spolkovou činnost v obcích mikroregionu pomocí zachování hmotné lidové kultury. Tou jsou myšleny různé druhy slováckých výšivek či ornamentů, které by byly zachovány pomocí vyšívání na různé materiály a předměty pro užití při různých příležitostech a aktivitách místních organizací a spolků. Pro tuto potřebu tak bude zakoupen vyšívací stroj pro vyšívání těchto výšivek a ornamentů. Zároveň bude potřeba zakoupit kvalitní velkoformátový skener a notebook s vysokými parametry na grafiku a paměť pro uložení naskenovaných výšivek a ornamentů, které budou dále sloužit jako předlohy pro další uplatnění. Pořízené vybavení budou využívat obce mikroregionu a místní spolky, soubory a organizace.