Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Učíme (se) v poradním kruhu - Council

Poradní kruhy je možné využít pro práci jak se žáky a studenty, tak v pedagogickém sboru, s rodiči, v komunitách i rodinách. Jsou cestou k posilování vzájemných vztahů, osobnímu rozvoji i ke společnému rozhodování a řešení problémů a krizí. Ve školním prostředí poradní kruhy slouží nejen k budování bezpečného prostředí ve třídách, ale i k rozvoji sociálně – emociálních a akademických dovedností žáků. Účastnící praktického workshopu se seznámí s metodou poradního kruhu (councilu), jeho různými formami i zásadami pro přípravu a realizaci kruhu dle potřeb cílové skupiny.

Termín konání: 30. října, 16:00-19:00

Místo konání: Kyjov, velká zasedací místnost v přízemí radnice Kyjov 

Lektorky: Mgr. Eva Dittingerová a Bc. Petra Banďouchová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Eva Dittingerová je muzejní pedagožka v Muzeu romské kultury. Pracovala v SVČ Lužánky; s dětmi od 2 let až po dospělé. Učí metody a techniky dramatické výchovy budoucí učitele estetické výchovy na FF MU, vede workshopy (drama, storytelling). Jako projektová manažerka a lektorka má za sebou několik mezinárodních projektů. Vystudovala estetiku na MU v Brně a dvouletý kurz Kreativní pedagogika – pedagogická kondice na DAMU.

Bc. Petra Banďouchová je vystudovaná sociální pracovnice a posledních pár let se v Muzeu romské kultury věnuje podpoře sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin v oblasti vzdělávání. Zajímá se o různé formy komunikace a práce na osobním rozvoji dětí a mladých lidí. Je účastnicí Sebezkušenostního výcviku ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminář je realizován z finanční podpory projektu MAP ORP Kyjov - vzdělávání v pohybu a pro účastníky je nabízen zdarma.

Pozvánka

Fotodokumentace z akce

Hodnotící zpráva vzdělávací akce

Kapacita semináře je omezena, proto se prosím přihlašte prostřednictvím formuláře.