Učíme se vlastní zkušeností

Nositel projektu: 
Mikroregion Nový Dvůr
Obec: 
Ratíškovice
Celková částka: 
101 663 Kč
Výše dotace: 
91 496 Kč
Rok zahájení: 
2010
Rok ukončení: 
2011
Typ organizace: 
Mikroregion
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
3
Fiche: 
7. Kyjovské Slovácko - vzdělané