Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Úžasné divadlo fyziky, aneb jednou provždy hoří!

Informační plakát k akci Úžasné divadlo fyziky

 

Úžasné divadlo fyziky je vzdělávací akce organizovaná experty z oboru, která popularizuje vědu a atraktivní formou vzdělává v přírodovědných tématech.

V tomto případě půjde o fyzikální a chemické pokusy, které jsou adekvátně upravovány věku dětí. Vystoupení je koncipováno pro rodiny s dětmi, je tedy nastaveno tak, aby bylo atraktivní pro malé a starší děti i dospělé. 

Oheň je krásná kombinace fyziky a chemie. V tomto vystupení bude obojího dostatek. Budeme se dívat, co všechno hoří a proč, jestli jde vše hasit vodou a jestli oheň může hořet i v teplotách neuvěřitelně nízkých. Představení si získá nejen diváky, ale zpravidla i přítomný požární dozor. Ale nebojte se. V rukou fyziků se oheň stává hvězdou jeviště.

Nástin pokusů: Základní pokusy s kapalným dusíkem; hoření plynů jako propan-butan/metan; ukázka pokusů, při kterých věci hoří, ale neshoří; pokus s peroxidem a manganistanem draselným; pokusy s karbidem vápníku …

Vhodné pro děti od 1. tříd ZŠ po 9. třídu ZŠ.

Termín konání: 11. října 2017 

V časech: 11:45-12:30 a 13:00-13:45

Je nutná rezervace místa na telefonním čísle 518 610 180.

Akce je součástí události: Veletrh středních škol a zájmového vzdělávání na Kyjovsku

 

 Informační plakát k Veletrhu