Venkovní učebna přírodních věd v ZŠ Vacenovice

Nositel projektu: 
Obec Vacenovice
Obec: 
Vacenovice
Celková částka: 
826 167 Kč
Výše dotace: 
784 858 Kč
Rok zahájení: 
2019
Rok ukončení: 
2020
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
1
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení

Základní škola ve Vacenovicích se rozhodla přebudovat školní dvůr tak, aby vznikla venkovní učebna přírodních věd s amfiteátrem ve svahu a několika naučnými prvky jako jsou např. naučné tabule, interaktivní maketa stromu, dendrolog, frotážní pult apod. Škola tímto krokem reaguje na potřebu kvalitní výuky v přírodovědných předmětech a environmentální výchově. Za pomoci poskytnuté dotace tak vzniká netradiční třída pro děti, kde může probíhat výuka ve venkovním prostředí názorněji a zážitkově, než v běžné třídě. Výuka ve venkovní učebně také může pomoci přirozeným způsobem budovat u žáků kladný vztah k přírodě a alespoň částečně je podnítit k trávení více času v přírodě než u počítače, jak je tomu u dnešní generace dětí běžné.