Více nevinných chutí

Nositel projektu: 
Magdaléna Válková
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
499 000 Kč
Výše dotace: 
224 550 Kč
Rok zahájení: 
2023
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Předmětem projektu je pořízení nového zařízení do podniku žadatelky paní Válkové, které přinese rozšíření nabízeného sortimentu o nové produkty. Bude pořízen stroj na výrobu točené zmrzliny stroj na výrobu ledové tříště. Výsledkem projektu bude rozšířená nabídka produktů, které paní Válková bude nabízet v bistru v centru Kyjova, včetně nových produktů, které doposud neposkytovala (ledová tříšť s příchutí hroznové šťávy). Projekt rozšíří možnosti občerstvení pro turisty v Kyjově, čímž pomůže rozvíjet cestovní ruch. Podnik bude díky nabídce nového občerstvení z regionálních produktů, příjemného prostředí, kvalitních služeb a jedinečné atmosféry na náměstí ještě více konkurenceschopný.