Viniční traktor s příslušenstvím

Nositel projektu: 
Zdeněk Machalínek
Obec: 
Hovorany
Celková částka: 
544 500 Kč
Výše dotace: 
225 000 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
10. Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě

Pan Machalínek provozuje malé rodinné vinařství v obci Hovorany. Obhospodařuje vlastní vinice o ploše 3,2 ha, produkci z vinic zpracovává, vyrábí a prodává vlastní víno pod svým jménem.

Do teď byly prováděny práce ve vinici méně výkonou a poruchovou technikou s nedostatečnými parametry, jež nevyhovuje současným požadavkům správné agrotechniky. Díky projektu byla pořízena výkonná a produktivní technika, zajišťující vyšší produktivitu práce, efektivnost a kvalitu vinohradnické práce a zvýšení úrovně péče o vinice. Pozitivně ovlivní, v konečném důsledku, kvalitu a kvantitu produkce, jež má také pozitivní dopad na finální produkci hroznů a následně i vína.